UTVÄRDERINGAR 2016


Här hittar nedan du deltagarnas utvärderingar och kommentarer tre år tillbaka.
Kontakta gärna oss om du vill har referenser från kundens beslutsfattare så ordnar vi det.
Kurs Betyg Utvärderingar
Vecka 22, 2017 9.6/10 Läs mer
Vecka 13, 2017 9.3/10 Läs mer
Vecka 49, 2016 9.6/10 Läs mer
Vecka 45, 2016 9.6/10 Läs mer
Vecka 40, 2016 9.8/10 Läs mer
Vecka 20, 2016 5/5 Läs mer
Vecka 14, 2016 4.9/5 Läs mer
Vecka 07, 2016 4.9 /5 Läs mer

UTVÄRDERINGAR 2015


Här hittar du utvärderingar och kommentarer från tidigare kurser.
Kontakta gärna oss om du vill har referenser från kundens beslutsfattare så ordnar vi det.
Kurs Betyg Utvärderingar
Vecka 49, 2015 5/5 Läs mer
Vecka 45, 2015 4.8/5 Läs mer
Vecka 40, 2015 5/5 Läs mer
Vecka 19, 2015 4.7/5 Läs mer
Vecka 13, 2015 5/5 Läs mer

UTVÄRDERINGAR 2014


Här hittar du utvärderingar och kommentarer från 2014.
Kontakta gärna oss om du vill har referenser från kundens beslutsfattare så ordnar vi det.
Kurs Betyg Utvärderingar
Vecka 45, 2014 5/5 Läs mer
Vecka 40, 2014 5/5 Läs mer
Vecka 20, 2014 5/5 Läs mer
Vecka 10, 2014 5/5 Läs mer

UGL GOTLAND & SOCIALA MEDIER