Frågor, myter och svar

Här nedan presenterar vi några vanliga frågor och svar. Har du andra frågor tar vi gärna emot dem och publicerar det här. Mejla gärna.

"Vad är det för skillnad på UGL och andra kortare ledarskapskurser?"

Svar: Det går att studera och lära sig det mesta om ledarskap och grupputveckling rent teoretiskt genom att läsa litteratur. Men det är inte förrän du sitter mitt i en verklig situation som saker och ting kommer till sin spets för dig själv. Jämför med att tapetsera; Du kan läsa dig till exakt hur det ska gå till att tapetsera ett rum. Men först den dagen du står med sneda väggar, tapetklister och mönsterpassning upp över öronen inser du svårigheterna. Det är då dina insikter om tapetsering blir autentiska för dig. Exakt så skiljer sig UGL från i princip alla andra utbildningar. Du är med och skapar en grupp samt påverkar dess utveckling under fem dagar tillsammans med andra för dig okända människor. Det ger dig helt unika insikter och lärdomar för just dig som du inte kan läsa dig till i en bok som någon annan skrivit.

"Jag har hört att handledarna först bryter ner deltagarna för att sedan bygga upp dem igen. Är det sant?"

Svar: Nej det är inte sant. Det finns inga sådana dolda mål eller syften. Alla certifierade handledare har skrivit på avtal om god etik och ett proffessionellt förhållningssätt med Försvarshögskolan FHS. Handledarnas uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärprocessen. Handledarna ska ge stöd för att skapa både glädje och trygghet i gruppen. Vidare är handledarnas uppgift att löpande knyta ihop gruppens förehavanden med teorier under veckan. Handledare som på grund av egna behov vill ställa till med konflikter eller liknande i gruppen hör inte hemma på en UGL. Handledarna ska se till att UGL upplevs som en utbildning och inget annat. Alla inslag av terapi eller liknande hör inte hemma i UGL.

"Vi har gått en intern UGL genom jobbet på tre dagar. Vad är det för skillnad?"

Svar: Det finns ingen intern UGL och det finns ingen UGL som är kortare än fem (5) dagar. Då har ditt företag blivit lurat av någon oseriös leverantör eller konsult. UGL genomförs ALLTID under fem sammanhängande dagar, ALLTID med 8-12 deltagare och ALLTID med TVÅ handledare. En UGL får ALDRIG lov att genomföras på en arbetsgrupp. Deltagarna SKA ALLTID vara okända för varandra. Även om handledarna är med i FHS register över godkända handledare så får de ALDRIG avvika från dessa regler. Dessutom avråder FHS helt från att genomföra UGL utan internat, dvs att deltagarna åker hem på kvällarna.

"Kan man fördjupa sig eller läsa vidare inom UGL?"

Svar: Ja. Om du gått en UGL och kan visa upp ett intyg från godkänd leverantör har du möjlighet att gå en så kallad FUGL. Det är alltså en Fördjupad UGL. Den pågår under två veckor. Efter det finns möjlighet att läsa vidare till handledare. Kontakta Försvarshögskolan FHS när det gäller FUGL och handledarutbildning.

"Det finns många leverantörer. Vilken UGL-leverantör ska man välja?"

Svar: Se till att kontrollera handledarna så att de finns upptagna i Försvarshögskolans register över certifierade handledare. En UGL ger dig mest tillbaka om gruppen är sammansatt av vitt skilda yrkeskategorier, kön och åldrar. Om du vill få maximal utdelning av kursen bör du undvika UGL:er med deltagare från ett och samma skrå. Tag referenser på handledarna. Priserna varierar men vår erfarenhet är att dyrare leverantörer levererar högre kvalitet på alla sätt.

"Varför går bara chefer UGL?"

Svar: Det är inte så enligt vår erfarenhet. Alla kan gå UGL. Alla har nytta av UGL vågar vi påstå. Att UGL traditionellt mest varit till för chefer kan ha med att göra att det är en grundläggande del i utbildningen för officerare. Vi har kunder som har en långsiktig plan och låter alla i gruppen gå UGL med tiden. Det ger en helt ny grund för verksamhetens utveckling enligt deras egna utsago.

"Kan jag åka hem en dag tidigare?"

Svar: Nej det är inte tillåtet. För att få intyg måste du genomgå hela kursen under ett och samma tillfälle. Dessutom förstör du delvis utbildningsveckan för de andra deltagarna om du skulle lämna gruppen tidigare.

"Varför finns inte UGL Gotland med på de större UGL-bokningssidorna över kvalitetssäkrade leverantörer?"

Svar: I dagsläget har vi valt att stå utanför av två skäl:

  • 1. Vi sköter helt vår egen försäljning och kundkontakt. Därmed kan vi styra allt från priser & avtal till att göra bra sammansättningar på grupper.

  • 2. Vi tycker det är viktigt med ett tydligt varumärke som kunder kan relatera till och återkoppla till. Vi upplever att vårt varumärke blir otydligt om vi inte kan sköta allt från marknadsföring, genomförande och uppföljning. När det gäller kvalitetssäkring så är den bästa försäkringen att du själv kontrollerar med handledarregistret på www.fhs.se och sedan ber om referenser hos leverantören. Att det står "kvalitetssäkrad UGL" på en bokningssida betyder egentligen ingenting enligt vår mening. Gör alltid en egen kontroll är vårt råd. Om du vill gå UGL är vår önskan att du kontaktar oss direkt. Då kan vi stämma av lättare kring just dina behov.

UGL GOTLAND & SOCIALA MEDIER