Mats Skoglund UGL Gotland

Mats Skoglund

Chef UGL Gotland
Certifierad handledare
Antal UGL: 50+
Född 1964

Min över 30 år långa bakgrund inom svensk industri och ledarskap på alla nivåer är en fördel när jag agerar som handledare. Att jag själv suttit med i exekutiva ledningsgrupper, projektgrupper och globala & internationella arbetsgrupper ger mig förståelse för deltagarnas vardag och utmaningar. Jag tror denna bakgrund tillsammans med betendevetenskapen jag läst, och provat i verkligheten, uppskattas av deltagarna. Jag kan balansera beteendevetenskap och socialpsykologiska frågor med reella ledarskapsfrågor ur verkligheten på ett trovärdigt sätt.
Mitt förhållningssätt som handledare är att skapa ett tryggt och öppet klimat så att deltagarna kan känna lust och vilja att gå in helhjärtat i sin UGL-kurs. 

Anna Sorby

Anna Sorby

Certifierad handledare
Antal UGL: <10
Född 1983

Jag har studerat miljövetenskap och arbetat inom många branscher, från restaurang till skola, och i olika ledande befattningar. Idag har jag en tjänst vid en statlig myndighet som projektledare. För mig är det viktigt att ha egna erfarenheter av arbetslivet om man ska jobba med grupp- och ledarutveckling. För varje grupp jag träffar växer mitt intresse för grupputveckling och ledarskapsfrågor. Som relativt nyexaminerad UGL-handledare kompletterar jag mina kollegors gedigna erfarenhet med nya perspektiv och bidrar till att skapa en god balans i handledningen. Jag har ofta fått feedback om att jag upplevs som lugn och trygg, vilket jag tror bidrar till en bra stämning i grupper jag handleder. Mitt förhållningssätt som handledare är att hjälpa både gruppen och de enskilda individerna att utvecklas på ett sätt som de upplever som positivt.

Mats Lundind Konsult AB

Mats Lundin

Certifierad handledare
Antal UGL: 60+
52 år

Min bakgrund är inom Försvarsmakten. Under dessa år var jag i huvudsak lärare på Officershögskolan. Där undervisade jag bland annat i ämnet ledarskap. Ett fascinerande ämne på många sätt. 1996 certifierade jag mig till handledare för ledarskapskursen UGL. 
Under några år var jag verksamhetschef inom Hälso- och sjukvården på Gotland. Under sex år arbetade jag med utbildning och HR-strategi på Svenska Spel i Visby.
2010 startade jag Konsult Mats Lundin AB.
Det är viktigt att vi vågar och kan uttrycka egna tankar och åsikter utan att riskera att bli nonchalerad eller hånade.

Lite historia

Första kurs genomfördes 2008
Minst fyra kurser per år.

UGL Gotland startades 2008 av Mats Skoglund. Från 2010 Samverkar UGL Gotland med Mats Lundin och hans konsultbolag. UGL Gotland är den del av VDG AB. Samtliga kurser har sedan starten genomförts på Toftagården nära välkända Tofta Strand. Flertalet av våra deltagare har genom året kommit från fastlandet, från Luelå i norr till Ronneby i söder. Den första hemsidan rullades ut under 2008 och numera är det den tredje versionen som är publicerad. Vi har sedan starten varit noga med urvalet av deltagare för att hitta bästa möjliga blandning och dynamik. Vi undviker att genomföra UGL:er där deltagarna kommer från samma bakrund. Sedan starten har endast en kurs ställts in.

Tre skäl att välja UGL Gotland

1. Vårt förhållningssätt: UGL är en utbildning och inget annat. Det betyder att vi är noga med att undvika alla former av mer eller mindre terapeutiska inslag. Våra kurser präglas därför av en vettig balans mellan socialpsykologiska teorier och de vanliga begripliga vardagliga utmaningar du som deltagare möter. Vi är med andra ord noga med att följa avtal och de etiska-moraliska regler Försvarshögskolan stipulerat för certifierade handledare.

2. Handledarnas kompetens: Våra handledare arbetar i chefsbefattningar och har lång erfarenhet som ledare inom flera områden på alla chefsnivåer i kombination med beteendevetenskaliga studier. Vi menar att det räcker inte med att vara beteendevetare. Handledarna måste ha mångårig erfarenhet som ledare inom näringsliv och förvaltning för att ge dig som deltagare maximal utdelning av kursen.

3. Mervärdet: Kvalitet före kvantitet! Vi tycker det är viktigt att utbildningen ger dig utdelning på lång sikt. Därför erbjuder vi dig våra resurser efter avslutad kurs utan extra kostnader. Det gör vi i olika former och i överenskommelse med dig utifrån dina behov. Detta är en av anledningar till att vi genomför ganska få kurser per år men till en något högre kursavgift än de flesta andra. Kontakta gärna oss innan du väljer leverantör så får du veta mer om vårt generösa mervärde.

Vårt förhållningssätt

Vi är noga med att blanda deltagare från olika delar av landet och med olika bakrunder. Våra kurser präglas av att det är just en utbildning och inget annat. Vi som är handledare är måna om att utbildningsveckan baseras på trygghet och glädje. Vi är övertygade om att man som deltagare lär sig mer i en avslappnad miljö. Vi som är handledare är beteendevetare men har många års egen erfarenhet av att vara chefer och ledare på olika nivåer och i olika roller. Vi är naturligtvis certifierade av Försvarshögskolan och följer den höga etik och moral som gäller för UGL-handledare.

Några röster om oss Läs vad våra tidigare deltagare tycker om oss.

“Det finns så många som skulle behöva få ett uppvaknande och ge ett bättre arbetsklimat på arbetsplatserna. Handledarna var grymt duktiga på att förklara och förmedla.
Kursbetyg: 10/10”
“En otroligt givande kurs som gett mig insikter och kunskaper som jag har svårt att tänka mig att jag skulle kunna fått på så kort tid på annat sätt. Handledarna har varit helt fantastiska och med fingertoppkänsla lett gruppen genom dessa dagar.
Kursbetyg: 10/10”
“Har kommit till insikt om vad jag behöver och varför. Högsta betyg till kursens upplägg och lugnet på själva kursgården. Fortsätt på det sätt ni (handledarna) gör, ni gör det förbannat bra.
Kursbetyg: 10/10”
“Unik upplevelse. Fantastiska handledare. Situationen går inte att skapa själv hemma. Ni (HL) skapade trygghet och delade med er av er stora kompetens. Ni gick in när och där det behövdes, men inte mer än så.
Kursbetyg: 5/5”
“Har gett mig otroligt mycket, både lärdomar och insikter. Har varit del av ett utveclande engagemang som alla bidragit till. Tack till fantastiska handledare som på ett tydligt och proffsigt sätt har lotsat gruppen igenom dessa fem dagar. Konceptet är fenomenalt.
Kursbetyg: 5/5.”
“Hej Mats
Vill bara informera dig om att vår deltagare var mycket nöjd med utbildningen hos er!
Tack!
Trevlig sommar”

UGL GOTLAND & SOCIALA MEDIER