UTVÄRDERINGAR & REFERENSER


Här hittar nedan du deltagarnas egna utvärderingar och kommentarer tre år tillbaka.
Av intergritetsskäl har vi suddat ut deltagarnas namn.
Kontakta gärna oss om du vill har referenser från kundens beslutsfattare så ordnar vi det.
Kurs Betyg Utvärderingar
Vecka 22, 2021 9.0/10 Läs mer
Vecka 12, 2021 9.1/10 Läs mer
Vecka 36, 2020 9.9/10 Läs mer
Vecka 49, 2019 8.9/10 Läs mer
Vecka 40, 2019 9.8/10 Läs mer
Vecka 20, 2019 9.5/10 Läs mer
Vecka 12, 2019 9.2/10 Läs mer
Vecka 48, 2018 9.0/10 Läs mer
Vecka 41, 2018 9.6/10 Läs mer
Vecka 22, 2018 9.6/10 Läs mer
Vecka 12, 2018 9.4/10 Läs mer
Vecka 49, 2017 9.7/10 Läs mer
Vecka 40, 2017 9.5/10 Läs mer
Vecka 22, 2017 9.6/10 Läs mer
Vecka 13, 2017 9.3/10 Läs mer
Vecka 49, 2016 9.6/10 Läs mer
Vecka 45, 2016 9.6/10 Läs mer
Vecka 40, 2016 9.8/10 Läs mer
Vecka 20, 2016 5/5 Läs mer
Vecka 14, 2016 4.9/5 Läs mer
Vecka 07, 2016 4.9 /5 Läs mer

UGL GOTLAND & SOCIALA MEDIER